Reklama na autobusach, przystankach i podjazdach

Reklama w autobusach

Reklamy autobusów muszą być zgodne z wytycznymi reklamowymi LTA i spełniać specyfikacje bezpieczeństwa i techniczne, które obejmują między innymi następujące warunki:

  • Perforowane naklejki na szybach bocznych i tylnych paneli autobusów muszą mieć minimalną przezroczystość 40 procent
  • Perforowane naklejki na bocznych oknach autobusów nie mogą zajmować więcej niż 25 procent powierzchni szyby
  • Wszystkie tablice rejestracyjne, znaki i obowiązkowe wyświetlacze informacyjne nie mogą być ukryte
  • Przedni autobus musi być wolny od reklam, aby można było łatwo rozpoznać logo firmy i tablicę rejestracyjną
  • Każda reklama musi spełniać standardy przyzwoitości i estetyki

.

W Polsce kampanie reklamowe w komunikacji miejskiej realizuje Firma Be-Media

Zapoznaj się także z informacjami na stronie twoje media

Leave a Reply